Jaké jsou výhody realizace zakázek přes Easytask.cz? | Easytask

Jaké jsou výhody realizace zakázek přes Easytask.cz?

Datum přidání: 26.10.2016

Kategorie: Easytask

Dovolte mi shrnout, proč má smysl realizovat zakázky až do konce přes Easytask.cz.

1. Garantujeme platby

U zakázek přes službu Easytask for Business fakturujeme Zadavateli až v okamžiku, kdy je spokojen s převzatou prací. U běžných zakázek zůstávají peníze po zaplacení kartou u nás a vyplácíme je opět v okamžiku, kdy Zadavatel potvrdí, že práci převzal. Dodavatele vždy vyplácí ke 12. dni následujícího měsíce LMC s.r.o., která je stabilním a finančně silným partnerem na trhu již více než 20 let. Zadavatelé i dodavatelé mají jistotu, že o své peníze nepřijdou.

2. Garantujeme objektivní posouzení sporu

V případě, že dojde ke sporu, obvykle o kvalitu či nedodržení dohodnutého termínu, vstupuje do hry náš Ombudsman a nezaujatě situaci posuzuje. Zadavatelé i dodavatelé mají jistotu, že jejich spor někdo spravedlivě posoudí a navrhne řešení.

3. Zajišťujeme mlčenlivost a neomezené licenční využití získané práce

Na zakázky realizované přes Easytask.cz se vztahují naše Obchodní podmínky, které zahrnují také článek o mlčenlivosti ve věci zadávaných projektů a také o neomezeném využití díla pro Zadavatele. Zadavatelé mají jistotu, že se citlivé informace nedostanou ven a že smějí vytvořené dílo plně využít pro své potřeby.

 

Všechny výše uvedené výhody bohužel negarantujeme, pokud nedojde k dohodě mezi Dodavatelem a Zadavatelem přímo na Easytask.cz. V takovém případě nejsme totiž schopni posoudit, co bylo dohodnuto, za jakou cenu a v jaké kvalitě bylo dodáno.

 

Proto doporučuji držet co nejvíce komunikace a dohod o zakázce v rámci Easytask.cz.

 

Konec hlášení, přeji efektivní práci.

 Adam Hazdra, manažer služby Easytask.cz