Kouzelné slovíčko, které vám přinese raketový vzestup | Easytask

Kouzelné slovíčko, které vám přinese raketový vzestup

Datum přidání: 08.01.2015

Kategorie: Outsourcing

K dosažení cílů někdy stačí málo. Jedna změna, která vám může pomoci nastartovat váš byznys. Jednu takovou změnu můžete udělat ihned.

V novinách jste se mohli často dočíst o velkých firmách, které se rozhodly svěřit klíčové aspekty svých služeb externím specialistům. Takováto rozhodnutí často doprovázely nářky nespokojených zákazníků, kteří přece nechtěli jednat s externími lidmi, ale přímo s někým z firmy. Zaměstnanci větších firem se při těchto změnách začali bát ztráty pracovního místa, protože jejich sféra práce byla outsourcována. Přesně tohle jsou důvody, proč slovo outsourcing doprovází určitá míra nedůvěry.

 

Kouzelné slůvko: Outsourcing

Když poprvé vkročíte do vod podnikání a rozhodnete se pracovat "sami na sebe", přijde vám to vyčerpávající. Na druhou stranu je pro vás velkým zadostiučiněním, když všechny ty procesy sami ukočírujete - od marketingu, přes sociální sítě až po finanční plánování a strategie. Každá oblast vyžaduje vaši neustálou pozornost, znalosti, schopnosti a tvrdou práci. Pro začínajícího podnikatele skrývá každý takový zvládnutý proces i odměnu v pochopení toho, jak vlastně úspěšný byznys vybudovat. S každým dílčím úspěchem se totiž podnikatel dostává blíže ke svému cíli.


Právě proto jen málo lidí outsourcuje v začátcích svého podnikání. Dalším důvodem mohou být omezené finanční prostředky. Když se pak rozhodujete, jak naložíte se svým rozpočtem, přenechání nemalého finančního obnosu externímu dodavateli nemusí vypadat úplně lákavě. Obvzláště pokud nejste v oboru zběhlí, může být těžké rozpoznat, komu můžete věřit.

Je až s podivem, že i přes všechna tato uvedená úskalí, má někdo tu odvahu se do outsourcování pustit. Nicméně váš byznys se velmi rychle dostane do bodu, kdy se outsourcing stane velmi rozumným řešením.



Jak lépe podnikat díky outsourcingu?

Žádná osoba není expertem ve všech oblastech podnikání. Právě to bývá důvodem, proč se obracíme na účetní, vývojaře webu, marketéry, spisovatele, odborníky na strategii a další. S každým dalším dnem, kdy váš byznys roste, se může stát například vývoj nových produktů a služeb nebo správa blogu a následné plánování a cílení marketingových kampaní velmi užitečnou a z finančního hlediska atraktivní činností.

Před tím, než se rozhodnete outsourcovat, je dobré zvážit si pro a proti. Pokud se každý den cítíte zahlcení prací a nestíháte rychlost, jakou vaše podnikání roste, je nejvyšší čas pro najmutí expertů, kteří vám pomohou. Například:

  • konzultanta finančních záležitosti,

  • odborníka na on-line marketing, který vylepší vaší reklamu,

  • asistentku, která převezme administrativu, volání a řešení faktur.

Díky přenechání výše uvedených činností na externí dodavatele získáte volný čas, který budete moci využít na důležité záležitosti a hlavně na samotné podnikání.

Když začínáte s outsourcingem, proveďte si nejdříve průzkum mezi firmami a freelancery, abyste si mohli zvolit toho nejlepšího dodavatele, který vyhovuje vašim požadavkům. Berte v potaz doporučení od vašich kolegů a vrstevníků a vyberte mezi nim na základě jejich zkušeností a schopností. Vybírejte si takové dodavatele, kteří zvládnou danou činnost lépe a rychleji, než kdybyste ji dělali sami.

Když se rozhodnete pro outsourcing, je důležité nechat některé věci být a plynout. I když pro vás nechávat zodpovědnost na externích dodavatelích může být zpočátku těžké, naučte se to přijmout jako fakt. Důvěřujte svým dodavatelům a vaše podnikání se posune o úroveň výše.

 

Začněte s outsourcingem díky Easytasku. Vložte ještě dnes svojí první poptávku a nastartujte plodnou spolupráci s jedním či více dodavateli.

 

Tento článek je volný překlad článku THE ONE WORD THAT WILL GUARANTEE YOUR STARTUP IN 2015