Ombudsman | Easytask

Ombudsman - vaše garance jistoty.

Foto ombudsman
Ombudsman Easytasku
Marcel Hlavina

V případě, že se dostanete na Easytasku do sporu s jiným uživatelem (zejména se svým dodavatelem či zadavatelem vaší zakázky), kontaktujte ombudsmana. Ombudsman Easytasku je nestranná osoba, která se váš problém bude snažit vyřešit.

Ombudsmana kontaktujte pouze v případě, že není možná domluva mezi oběma stranami (ať už z důvodu rozdílných názoru či neaktivity jedné ze stran).

DŮLEŽITÉ: Ombudsman garantuje řešení sporů pouze u zakázek, jejichž dodavatel byl najatý pouze prostřednictvím Easytasku.

Kontaktovat ombudsmana